Vrienden van Con Zelo


Jaarverslag 2017

Door uw steun hebben de Vrienden van Con Zelo ook in 2017 weer een bijdrage kunnen leveren aan de verenigingen om bepaalde dingen aan te schaffen en/of te organiseren ten gunste van de sporters, trainers en begeleiders.

Maar dit jaar kregen wij een grote klap te verwerken.
Op 20 september kwam er een dorpsgenoot voerwortelen halen op mijn werk, zoals elke woensdag. Hij bleef bellend in de auto zitten, stapte uit en vertelde dat Pieter overleden was.
Pieter overleden ? Hij was niet in orde, dat wisten we, maar dit !
Pieter, mede-oprichter en voorzitter vanaf het eerste uur van de Vrienden.
Op 4 september was de eerste vergadering na de zomerstop bij Pieter. We hebben gevraagd of het bij iemand anders moest, maar Pieter zei, nee hoor, bij mij.
Het was een rustige vergadering, zonder anekdotes, grappen en geen klap op tafel.

Pieter, bedankt voor alles wat je voor heel Con Zelo hebt betekend.

Waar hebben wij uw donaties aan toegewezen in het afgelopen jaar ?

– keepershandschoenen, trainingspakken, scheidsrechtertenues, stopwatch-horloges
– Penaltybokaal, keepersdag, 4×4 toernooi.
– kampioensbijdrage voetbal- en handbalteams.
– diverse activiteiten voor de jeugd, zoals bingo, kamp-weekend, slaap-weekend.
– vaste bijdrage W4-kosten
Extra :
– tv-scherm voor in de kantine
– laptop
– nieuwe picknicktafel
– aandeel nieuwe scorebord

Alle uitgaven worden uiteraard toegelicht in het financieel overzicht van onze penningmeester.

Wij hebben nog steeds paraplu’s en sjaals beschikbaar. Heeft u interesse ? U kunt alle thuiswedstrijden een paraplu en/of sjaal bij ons bestellen !

Uiteraard was er de ‘speler / speelster van het jaar’-verkiezing waarvoor gedurende het gehele seizoen wekelijks de formulieren werden ingevuld.
Bij Con Zelo voetbal is De speler van 2017 geworden : Marco Houtenbos.
De Vrienden sponsoren ook de beker voor de speelster van het jaar bij de handbal ; in 2017 heeft Simone Dam deze titel in de wacht gesleept.

Tijdens de vergadering van 20 november 2017 heeft het bestuur ondergetekende, Cor van Herk, als voorzitter gekozen en zal tot nader order tevens de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen.

Kortom, dankzij uw steun hebben wij toch weer een steentje bij kunnen dragen aan onze sporters, trainers en begeleiders waar de vele supporters wekelijks van genieten.

Wij hopen dan ook in de toekomst op uw steun te mogen rekenen !

Met sportieve groet,
Cor van Herk