post

Con Zelo Zaalvoetbal in 2020-2021

In navolging op eerdere berichten kan het bestuur trots melden dat vanaf seizoen 2020-2021 onder de vlag van Con Zelo zal worden gezaalvoetbald. Met dank aan de kartrekkers Paul Bakker en Rob Bruin kunnen we een mooi aantal teams gaan opgeven, die in de koepelcompetitie van de SZVV zullen gaan uitkomen. Binnenkort ontvangen de potentiële zaalvoetballers de inschrijfformulieren en contributie informatie.

De contributie voor zaalvoetbal zal officieel worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering in oktober, maar omdat we voor die tijd al de contributie moeten heffen melden we hierbij alvast de volgende bedragen per seizoen:
– Senioren (zaal): € 100,-
– Jeugd (zaal): € 75,-
Indien de contributie op de ALV anders wordt bepaald, zal deze verrekend worden.

Tot slot verwelkomt het bestuur Roel Smit als nieuw bestuurslid, met hoofdzakelijk de portefeuille zaalvoetbal. Roel vergadert vanaf heden mee en zal (als het dan nog steeds goed bevalt) op de ALV voorgesteld worden als negende bestuurslid. Tevens zal Roel samen met Paul en Rob de commissie zaalvoetbal vormen, die de teams, competities, materialen en contacten met de SZVV gaan beheren.

Heb je interesse om hierbij aan te sluiten en ook te gaan zaalvoetballen bij Con Zelo? Meld je dan aan via roelsmit@conzelo.tv, zodat we je aanmelding mee kunnen nemen in de teams die in september gaan starten.