Con Zelo verspeelt 2e plaats bij JVC

In de voorlaatste wedstrijd heeft Con Zelo haar meerdere moeten erkennen in JVC, die na een ruime 6-1 winst de tweede plaats in 4A heeft overgenomen. De Julianadorpers kunnen die positie bij winst op De Koog volgend weekend veilig stellen.

Con Zelo kreeg op het stroeve kunstgras van JVC geen grip op de bal en moest na 20 minuten al tegen een 3-0 achterstand aan kijken. In dat eerste half uur werd de helft van JVC amper bezocht, terwijl keeper Marco Houtenbos veelvoudig onder vuur lag. Het laatste kwartier voor rust bracht Con Zelo beter spel op de mat, met een (ietwat gelukkige) goal voor Jacco Molenaar als beloning. Zijn vrije trap ging via een JVC-been in het doel en bracht een 3-1 ruststand op het scorebord.

De tweede helft hield JVC de touwtjes in handen en liet het Con Zelo weliswaar opbouwen, maar nooit echt gevaarlijk worden. De ruimtes in de Waarlandse defensie werden wel gevonden, waardoor JVC uit kon lopen naar de 6-1 eindstand.

Op 26 mei sluiten we het reguliere seizoen thuis af tegen kampioen DWOW. De aanvang is om 14.00 uur op Sportpark de Groet, met aansluitend de seizoensafsluiting, afscheid van stoppende selectiespelers, uitreiking van de Speler van het Jaar door de Vrienden van Con Zelo en de prijsuitreiking van de Con Zelo Toto.

Daarna mag Con Zelo zich op gaan maken voor de nacompetitie, die op 10 juni op het programma staat. Plaats en tegenstander zullen in de laatste speelronde bekend worden.

Jaarvergadering OMNI

Uitgenodigd worden:
Bestuur omni, Bestuur handbal en voetbal, Afgevaardigden voetbal, Afgevaardigden handbal, Jeugdcommissie voetbal, Jeugdcommissie handbal, Onderhoudscommissie, Parkcommissie, Kantinebeheercommissie, Sponsorcommissie, bestuur Vrienden van Con Zelo, Bestuur Stichting De Groet

Algemene Ledenvergadering Omnivereniging Con Zelo
op donderdag 28 maart 2019
in de kantine van sportcomplex De Groet
Aanvang + 20.30 uur
(na afloop van de jaarvergadering van de Vrienden van Con Zelo)

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Verslag commissies
 6. Financieel overzicht
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
  1. aftredend en niet herkiesbaar: Dick Dam
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Dick Dam (secretariaat)
(tel . 06 1025 7095)

Bij punt 9: het bestuur heeft John Dekker bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen. Hierbij stellen wij voor om John Dekker te benoemen als onafhankelijk voorzitter.

Wijkindeling eierenactie 2019

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de eierenactie, welke gehouden wordt in de week van zaterdag 30 maart t/m zaterdag 6 april. Alle gegevens over deze actie staan op de brieving die je krijgt in de kantine. We verwachten dat iedereen zaterdag 30 maart om 17:00 uur aanwezig is in de kantine om de lootjes en de lijsten in ontvangst te nemen. Ga zoveel mogelijk met z’n tweeën de wijk in, zodat er een de lootjes kan verkopen en geld innen en de ander de namen en adressen op de lijst kan schrijven.
Als je lootjes op zijn en je wijk is nog niet af, bel dan naar Dirk Bruin Tel: 06-53937687. Hij brengt dan (als het kan meteen) een nieuwe lijst en een zakje met lootjes.
Als de wijk gedaan is, vrijdag 5, zaterdag 6 of zondag 7 april afrekenen bij Dirk Bruin (bunder) bij het Loonbedrijf of anders Veluweweg 54. Mochten er mensen niet thuis zijn, probeer het dan een dag later. We horen achteraf heel vaak dat er niemand langs is geweest, dat is ontzettend jammer. Je hebt de hele week om de wijk te doen.

Siem Ruiter 50 jaar lid

Na afloop van de wedstrijd Con Zelo – Wieringerwaard mocht het bestuur een laatste jubileum bekend maken: dit jaar is onze huidige assistent-scheidsrechter Siem Ruiter 50 jaar lid van Con Zelo. Uit handen van de voorzitter ontving Siem de bijbehorende onderscheiding.

Con Zelo toto

Ook dit seizoen organiseren wij weer een Con Zelo toto met mooie geld prijzen en taarten. Zeer velen hebben een deelname formulier via de mail gekregen. We hopen uiteraard dat ook deze weer ingevuld terug komen. Mocht je geen formulier hebben ontvangen, dan liggen er invulformulieren bij de volgende bestuursleden: Edgar van Arnhem, Nico Bruin, Jan Vennink, Jacco Zutt, Cyril Schuyt en ondergetekende. Tevens bij Dirk Bruin (bunder) en in de kantine. Deze formulieren kunnen met de pen ingevuld worden en ook weer bij deze personen ingeleverd worden. Elke zondagavond krijg je via de mail de uitslagen en de tussenstand. De kosten zijn € 8,00 per formulier. De opbrengst is na aftrek van de prijzen voor v.v. Con Zelo.

post

Rabo Clubkas Campagne

STEMMEN****RABO CLUBKAS CAMPAGNE”***STEMMEN

Bent u klant bij Rabobank Alkmaar? En heeft u daarnaast ook een lidmaatschap bij diezelfde bank?
Dan krijgt u een dezer dagen 5 stembiljetten in de bus!
Met deze biljetten kunt u van 8 t/m 28 mei uw stem uitbrengen op een vereniging of stichting die u een warm hart toedraagt.

De Rabobank stelt een bedrag van € 150.000,- beschikbaar vanuit het coöperatief dividend en wordt aan de hand van deze stemmen over de deelnemende verenigingen/stichtingen verdeeld.

Con Zelo voetbal wil van het opgehaalde bedrag kunstgras laten aanleggen op het reeds bestaande pannaveldje links van het complex.
Hoe fijn is dat, in plaats van die harde tegels?!

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de jeugd van Con Zelo voetbal? Houdt dan uw brievenbus in de gaten en stem op ons!!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kom voetballen bij de Con Zelo Vrouwen!

Al bijna tien jaar is de groep meiden die nu MO19 zijn, aan het voetballen bij Con Zelo. Een hecht en leuk team, met inmiddels een mix van jong en oud die op het voetbalveld samen komen en die volgend seizoen toe zijn aan de senioren als Con Zelo Vrouwen 1. Begonnen op klein veld, zelfs een tijdje opgedeeld in twee teams en nu actief in de 2e klasse als Meiden Onder 19 op zaterdag, willen we volgend jaar de stap maken naar de zondagcompetitie.

In het team hebben we nog ruimte voor een aantal nieuwe speelsters, waaronder een keepster. Lijkt het je leuk om bij dit team te komen voetballen? Ben je gemotiveerd om twee keer in de week te trainen? En heb je ervaring of ben je bereid om te leren? Geef je dan vóór 1 mei op!

Klik hier om je op te geven –>>

Uiteraard is het mogelijk om eerst eens mee te trainen of te komen kijken. We trainen op maandag en woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. Kijk voor onze wedstrijden op onze teampagina of in het wedstrijdprogramma.

Tot op de velden,

Ron Nolten en Erwin Dam (trainers MO19 / Con Zelo Vrouwen 1)